Forretningsbetingelser

PRAKTISK INFO & VILKÅR FOR TILMELDING OG DELTAGELSE PÅ HELSEHJÆLPENS UDDANNELSER OG KURSER:

Al undervisning afholdes i lokaler på: Sjælland: Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund og Jylland:  Horsens Hundecenter, Gl. Århusvej 30, 8700 Horsens med mindre andet er nævnt i undervisningsprogrammet.

For at gå til eksamen kræves:

Gælder for den professionelle uddannelse til zoneterapeut: Der er mødepligt i alle fag. Bliver du forhindret i fremmøde, fx pga. sygdom eller dødsfald, har du mulighed for at tilkøbe privatundervisning, som aftales nærmere. Da det er eneundervisning, vil der typisk være tale om ca. 4 timer, der erstatter weekendundervisning. Du kan også vælge at tage den tilsvarende undervisning på et andet hold, såfremt dette er oprettet.

TILMELDING OG BETALING:

Du kan tilmelde dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten på vores side: https://www.helsehjaelpen.dk/forretningsbetingelser/
Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi pr. mail faktura. Ved netbank betaling husk da altid at oplyse faktura-nr. og dit navn, så vi kan identificere din indbetaling og reservere din plads. Du har først reserveret din plads på uddannelsen, når vi har modtaget din betaling rettidigt.

Vil du tilmelde dig et kursus, bedes du sende mail om dette. Samtidig tilkendegiver du, at du har læst og accepteret Helsehjælpens forretningsbetingelser.

FORTRYDELSESRET

Du har 14 dages fortrydelsesret på din tilmelding. Herefter er din tilmelding bindende, og du kan ikke få refunderet din indbetaling. Fortrydelsesretten på 14 dage bortfalder dog, hvis du har fået adgang til undervisningsmateriale eller der på tilmeldingstidspunktet er 4 uger eller mindre til første kursus-/undervisnings dag.

Såfremt du fortryder din tilmelding, skal du senest 14 dage fra din betaling skriftligt meddele Helsehjælpen dette (via mail), samt informere os om, hvilket bankkontonummer, vi skal refundere din indbetaling til. Efter 14 dage er fortrydelse af din tilmelding ikke længere mulig.

Bemærk, at fortrydelsesretten helt bortfalder ved tilmelding i løbet af de sidste 4 uger før første kursusdato/uddannelses startdato.

BETALINGS-BETINGELSER FOR AT DELTAGE I UNDERVISNINGEN HOS HELSEHJÆLPEN:

Du kan vælge mellem to modeller for betaling, når du skal vælge betaling for den professionnelse uddannelse:
Model 1: Betaling i 1 rate (500 kr. i rabat): Hele uddannelsesbeløbet med fratrukket rabat = xx kr.

Model 2: Betaling i 3 rater. 1. rate XX kr. betales ved fakturafremsending, når vi har modtaget din tilmelding. 2. rate XX kr. betales inden weekend 2 på uddannelsesforløbet. 3. rate: XX kr. betales inden weekend 4 på uddannelsesforløbet.

Eksamensbevis udleveres først, når samtlige rater er betalt til Helsehjælpen.

Ved tilmelding til kurser betales hele beløbet på en gang ved fakturafremsendelse. Din tilmelding er bindende, da vi reserverer pladsen til dig alene og måske må afvise andre interesserede efter din tilmelding, og du har ikke krav på refusion, selvom du ikke deltager.

Bank: Nordea, Reg. 2403, Konto 3495537292

AFBRYDELSE AF UDDANNELSE

Du kan, om nødvendigt, afbryde dit uddannelsesforløb. Ønsker du dette, skal du meddele Helsehjælpen det skriftligt enten pr. brev eller på mail. Vi skal dog gøre opmærksom på, at du iflg. vores tilmeldingsformular, du har udfyldt ved tilmelding, ikke får penge retur, og du skal fortsat betale de resterende rater til uddannelsens slutdato, selvom du ikke deltager i hele uddannelsen. Vi anbefaler dig derfor at tegne en afbestillingsforsikring for din uddannelse så du er dækket godt ind.

AFLYSNING AF KURSUS:

I tilfælde af at vi må aflyse undervisningen fx på grund af en lærers sygdom, vil der tilbydes undervisning på et andet tidspunkt efter nærmere aftale.

RYGNING, ALKOHOL, ANDRE RUSMIDLER:

Helsehjælpen har en nul-politik mht. rygning, rusmidler og alkohol på arbejdspladsen også i undervisningssituationer. Rygere er naturligvis meget velkomne, vi be’r blot om, at man viser hensyn og foretager sin rygning udenfor og selv samler sine skod op efter sig og smider ud. Mange tak. Ved fremmøde eller deltagelse under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, eller ved anden form for optræden som personalet vurderer er til gene eller fare for omgivelserne og/eller for deltageren selv, mister man sin plads og kan blive bedt om at forlade undervisningen uden tilbagebetaling af uddannelsesprisen.

KURSISTENS ANSVAR:

Deltagelse i al undervisning hos Helsehjælpen sker altid på deltagerens eget ansvar, og eventuelle personskader og ansvarsskader skal altid dækkes af deltagerens egen private Ulykkes- og/eller Ansvarsforsikring eller af deltageren selv. For en studerendes evt. gæst gælder samme regel. Priser og uddannelsens indhold, forudsætninger for deltagelse samt hvad deltagerne bør medbringe til undervisningen fremgår af undervisningsprogrammet, der er at finde på vor hjemmeside: www.helsehjaelpen.dk. Det er alle kursisters/deltageres eget ansvar at læse vores dokument “Forretningsbetingelser” før tilmelding og deltagelse. Du finder dokumentet i den aller nederste bjælke på alle Helsehjælpens sider (Copyright-bjælken). Når du har tilmeldt dig uddannelsen hos Helsehjælpen, så har du samtidigt accepteret vores vilkår for tilmelding og deltagelse, som er beskrevet i dokumentet “Forretningsbetingelser”, som altid er at finde på vores web page i Copyright-bjælken.

MAD OG DRIKKE:

Du er altid velkommen til at medbringe din egen mad, og vi tilbyder gratis te, kaffe og vand. Vi beder alle kursister om at hjælpe til med at rydde af efter frokost/kaffe, så lokalerne er rene og pæne efter brug.

ÆNDRINGER

Helsehjælpen forbeholder sig ret til ændringer; fx ændringer i kalenderen samt undervisnings planen eller sammenlægning af to hold, hvis frafald gør at holdet kommer under minimum antal elever (6 stk.).